Privacy verklaring

Privacyverklaring voor onze klanten en gebruikers van onze website en onze facebookpagina.

Gezelschapsdierenpraktijk Aalderinkshoek en haar medewerkers(“wij”) doen hun uiterste best om uw privacy te beschermen en respecteren.

In dit beleid staat de grondslag waarop wij eventuele persoonsgegevens die wij van u verzamelen of die u ons verstrekt verwerken. Lees het onderstaande zorgvuldig door om onze opvattingen en werkwijzen met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe wij deze verwerken, te begrijpen. Door onze praktijken in te zetten voor veterinaire diensten of onze website te bezoeken, aanvaardt u de in dit beleid beschreven werkwijzen en stemt u hiermee in.

Gegevens die wij verzamelen en gebruiken.

Om u en uw huisdier zo goed mogelijk te helpen leggen wij de volgende gegevens vast:

 • uw naam;
 • uw adres;
 • uw e-mailadres;
 • uw telefoonnummer;
 • uw financiële gegevens, zoals bank- en verzekeringsgegevens;
 • uw geslacht.
 • Gegevens van uw huisdier(en), onze patiënt(en)

Hoe verzamelen wij deze gegevens.

U kunt ons gegevens over uzelf verstrekken door formulieren in te vullen op onze website of door telefonisch, per e-mail, persoonlijk in een praktijk of spreekkamer of op andere wijze met ons te communiceren. Dit omvat gegevens die u ons verstrekt als u ons inzet voor het verlenen van de diensten die zijn beschreven in onze Algemene voorwaarden, als u zich aanmeldt om onze website te gebruiken, als u zich inschrijft voor onze diensten, als u deelneemt aan discussiefora of andere social-mediafuncties op onze website, als u deelneemt aan een wedstrijd, aanbieding of onderzoek en als u met onze website een probleem meldt.

Wat doen wij met uw gegevens.

Wij gebruiken uw gegevens om de diensten te verlenen en de producten te leveren die worden gedefinieerd in onze Algemene voorwaarden. Onze rechtsgrond voor het verwerken van deze gegevens valt in een van de volgende categorieën:

 • om ons in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten voor het verlenen van diensten;
 • om onze gerechtvaardigde zakelijke belangen te dienen, zoals het verwerken van een betaling of om u een vaccinatieherinnering te sturen;
 • als wij uw toestemming hebben, zoals voor marketing doeleinden in het kader van wet- en regelgeving zijn wij verplicht om een volledig dossier beschikbaar te hebben, o.a. voor het Veterinair Tuchtcollege en controle op ons antibioticum gebruik.

Wij kunnen de hierboven gedefinieerde gegevens over u met bepaalde derden delen, om ons in staat te stellen de in onze Algemene voorwaarden gedefinieerde producten en diensten te leveren en verlenen. Dit zijn onder andere betalingsverwerkers, verzekeraars, incassobureaus, verwijzingen naar andere dierenartsen of specialistische klinieken en laboratoria of andere dienstverleners die ons helpen bij het verlenen van de diensten voor uw huisdier.

Wij bewaren gegevens over u zolang wij een gerechtvaardigd zakelijk belang hebben om dit te doen. Hierna worden uw gegevens indien mogelijk veilig vernietigd of in ieder geval geanonimiseerd als vernietiging technisch onmogelijk is.

Met wie delen wij uw gegevens.

 • Wij slaan uw gegevens op in ons praktijkmanagementsysteem (VAP).
 • Antagonist is onze e-mail en website leverancier.
 • MSD die voor ons de ent-oproepen verzorgt.

Uw gegevens beveiligen.

Wij begrijpen hoe belangrijk het is om uw gegevens veilig te bewaren en wij gebruiken een aantal technische en organisatorische maatregelen om hiervoor te zorgen. Wij staan inzage van uw gegevens uitsluitend toe aan personen die hier een gerechtvaardigd zakelijk belang bij hebben, met inachtneming van strikte vertrouwelijkheid. Wij beschikken over processen om potentiële inbreuken op de informatiebeveiliging af te handelen, waaronder communicatie naar u en onze toezichthouders als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Uw rechten.

Uit hoofde van de AVG hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw gegevens:

 • recht op behoorlijke verwerking van uw gegevens door ons: wij moeten duidelijk en transparant zijn over wat wij met uw gegevens doen.
 • recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of bij te werken of te verzoeken dat wij stoppen met de verwerking hiervan of dat wij deze wissen. Neem om deze rechten uit te oefenen contact op via onze praktijk.
 • recht om uw toestemming voor de verwerking in te trekken als wij ons op uw toestemming verlaten om uw gegevens te verwerken;
 • recht om te klagen over de verzameling en verwerking van uw gegevens door ons; dit kunt u via de volgende link doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Als u contact met ons opneemt om een van deze rechten uit te oefenen, kunnen wij u om gegevens vragen om uw identiteit te bevestigen en te controleren of uw verzoek geldig is.

U kunt contact met ons opnemen via de praktijk.

GDP Aalderinkshoek
Aalderinkssingel 10
7604 EG  Almelo
0546-812903

 

Onze website.

Het is niet toegestaan om gepubliceerde teksten en documenten te kopiëren, te printen,  en te verspreiden, anders dan voor privé gebruik, zonder onze toestemming.

Bij het gebruik van de linken op onze site gelden de auteursrechten en gebruiksvoorwaarden van de websites waarnaar u wordt verwezen.